Trwa kolejna edycja zbiórki środków na odnawianie starych i zaniedbanych nagrobków na ustrońskim cmentarzu. „Ustrońskie Dusze” to nie tylko pozyskiwanie funduszy i stawianie nowych pomników, to akcja która ma zwiększać świadomości mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży, na temat tożsamości dawnych mieszkańców naszej gminy. Przemijanie jest nieuniknione, zapomnienie często jest nieuniknione, ale prawo do godnego spoczynku jest wieczne. Dlatego Fundacja Mikołajek Nadmorski co roku łączy zbiórkę funduszy na odnawianie nagrobków z akcją sprzątania tej części cmentarza, gdzie znajdują się stare, zaniedbane, niejednokrotnie zupełnie zapomniane dziecięce groby. To dla nas zawsze wielkie przeżycie, czas który poświęcamy nie tylko na grabienie liści czy wyrywanie chwastów, ale również na głęboką refleksję. Śmierć dziecka to zawsze ogromna tragedia przepełniona poczuciem niesprawiedliwości świata. Patrzenie na groby dzieci o których nikt już nie pamięta doświadcza nas dotkliwie, ale jednocześnie wzbudza w nas niezmiennie potrzebę, aby o nie zadbać. Nie wszystkie groby mają pomniki, niektóre można rozpoznać tylko po pagórku usypanej ziemi lub krzywo postawionym krzyżu. To nie ma dla nas znaczenia. Grabimy, wyrywamy chwasty, zamiatamy, zbieramy liście, wyrzucamy stare znicze i zniszczone wieńce, które Ustroniacy stawiają na tych gróbkach. Na koniec na każdym miejscu pochówku dziecka zapalamy symboliczny znicz. Może to nie wiele, może można zrobić więcej, ale dla nas właśnie ten znicz zapalony na świeżo uprzątniętym kopczyku ziemi czy pękniętej płycie nagrobnej jest symbolem tego że pamiętamy i że warto dbać o tych, których nie ma z nami od dawna, bo to pomaga zachować nam tożsamość.