Wesprzyj nas!

Twoja Pomoc dla Ustronia Morskiego

Darowizna pieniężna

Wesprzyj nas dowolną sumą!
Nawet 10 zł ma znaczenie.

Darowizna rzeczowa

Podaruj nam przedmioty, narzędzia, materiały edukacyjne i inne.

Podaruj Twój czas

Wspomóż nas Twoim najcenniejszym zasobem – czasem! Zostań wolontariuszem!

Wpłać darowiznę

Nawet niewielka suma jest wiele warta. Każda złotówka zostanie przez Fundację wykorzystana na cele statutowe.

Uwaga: poniższe linki jeszcze nie są funkcjonalne.

Do czasu uruchomienia automatycznych płatności prosimy o wpłaty na konto:

38 1140 2004 0000 3602 7579 1822 z dopiskiem „darowizna”. ❤ Dziękujemy! ❤

Wesprzyj nas dowolną kwotą! Nawet 10 zł ma znaczenie!

❤ Dziękujemy! ❤

Jak wykorzystujemy darowizny

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
(§ 9 P. 2 Statutu Fundacji ).

 

Fundacja Mikołajek Ustronie Morskie

Statut Fundacji

Jakie są cele statutowe Fundacji?

 
Celem Fundacji jest:

  • Wspieranie turystyki na terenie Gminy Ustronie Morskie.
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Ustronie Morskie.
  • Wspieranie edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Ustronie Morskie.
  • Wspieranie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Ustronie Morskie.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest zasięg terytorialny działania Fundacji?

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Województwa Zachodniopomorskiego, lecz nasze aktywności skupiamy w głównej mierze na terenie gminy Ustronie Morskie.

W jaki sposób Fundacja finansuje swoje działania?

Przychody fundacji mogą pochodzić m. in. z:

  • darowizn, spadków, zapisów
  • dotacji i subwencji osób prawnych
  • zbiórek i imprez publicznych

Pełny opis przychodów Fundacji znajdziesz w Statucie Fundacji.

Jakie są dotychczasowe osiągnięcia Fundacji?

Nasze dotychczasowe osiągnięcia są opisane na stronie Dzialalność Fundacji.

Poza tym, wszystkie nasze aktualne inicjatywy opisujemy na podstronie Aktualności.

W jaki sposób mogę wesprzeć Fundację?

Fundację można wspierać na różne sposoby:

  • wpłacając dobrowolne darowizny
  • wspierając nas dobrami trwałymi (np. materiały do edukacji)
  • wspomagając nas  jako ochotnik / wolontariusz

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie chcę pomóc.

Fundacja Mikołajek Nadmorski

Targowa 1/3

78-111 Ustronie Morskie

NIP 6711818123

REGON 362130015

KRS 0000569400

  502 812 055

  jakub@brzozy.pl

  38 1140 2004 0000 3602 7579 1822

Fundacja Mikołajek Nadmorski